Boje za fasadu

Supercryl MD

Visokokvalitetna akrilna boja na bazi vode, posebno namjenjena za vanjske zidove.

Tambourflex 10

Visoko fleksibilna završna fasada za vanjske zidove. Obnavlja trenutne pukotine te sprječava stvaranje novih pukotina.