Tambour Matallic Suede – how to paint

Tambour dekorativni “antilop” efekt

Nanošenje:

Korak 1.valjkom dva sloja sa razmakom 1sat između slojeva; (preporuka za male površine)

Korak 2. jedan sloj valjkom a drugi sloj širokim kistom dijagonalno u obliku X nanositi ”sekcijski” cca 0,5m