ECOPOXY 640-6xx

Epoxy premaz, dvokomponentan, višeslojni, visok postotak čvrstih tvari za bojanje čelika i vruče cinčani čelik. Također pogodan kao međupremaz na odgovarajući prajmer. Pogodan za korisnika i okoliš, bez kromata i olova