CALCIMO X 771-002

Popunjava i zatvara rupe i pukotine u betonu, žbuci, gipsu i drugim unutrašnjim zidovima. Ne skuplja se nakon sušenja. Lako se brusi.

 

Razrjeđivanje: vodom 2:1 (dva dijela praha i jedan dio vode)

Početak stezanja: 90-120 min

Nanošenje: gleterom

Prosječna potrošnja: 5-6 m²/l (u dva sloja)

Vrijeme sušenja: popunjavanje rupa: 2 sata; poravnavanje: 2-4 sata; sušenje do ponovnog nanošenja: 2-4 sata

Rok trajanja: 12 mjeseci

Boja: prljava bijela