ALU, ZINC & METAL 654-xxx

”Direkt na hrđu” serija boja za direktnu primjenu na metal, cink, aluminij i hrđavi metal.